Vánoce se blíží, připravme se na narození Krista...

Advent

I když je teprve listopad a Vánoce se zdají ještě daleko, doba adventní se však blíží a bude tu než bys řekl švec. Je to tak, první adventní neděle je tu již za 14 dní, přesně 29. 11. 2020. 

Tento rok nebyl zrovna snadný. Byli jsme z větší části zavření doma bez možnosti zajít si pravidelně na mši svatou, sejít se s přáteli, vyjít si za kulturou, do restaurace, či odjet na zahraniční dovolenou. Někteří z nás onemocněli, jiným dokonce zemřel blízký kamarád nebo člen rodiny. Strach zavládl v nejedné rodině. 
Jak se ale píše ve Starém Zákoně: "Neboj se, vždyť já jsem s Tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti." (Iz 41,10). Od knihy Genesis až po knihu Zjevení nám Bůh říká: „Neboj se a nestrachuj se.“

A právě blížící se doba adventní nám může pomoci se ztišit, zvolnit, zbavit se strachu a připravit se na příchod Ježíše Krista. Všem, kteří byli po celý rok plní strachu, nestálosti a nepokoje, se jako každý rok nabízí v době adventu možnost zastavit se, rozjímat a duchovně se připravit během čtyř týdnů na příchod Spasitele. Přeci, jak se píše v Písmu: "Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde." (Mt 24,42) nebo "Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete." (Mt 24,44). Ale jak na takovou přípravu? Nestačí pouze připravit Vánoční výzdobu v domě, napéct cukroví, nakoupit dárky a zapálit každý týden svíčku na adventním věnci.

Na místě je osobní modlitba, osobní rozhovor s Bohem, při kterém se snažíme navázat vztah s naším Pánem, a to třeba tak, že mu poděkujeme za všechny milosti a dary, kterými nás obdaroval a svěříme mu své trápení a nepokoje, které máme ve svém srdci, ale také sebe a všechny naše drahé. Poté stačí naslouchat Pánu Bohu a sledovat, jak nás toto spojení vnitřně posouvá a otevírá naše srdce pro vnímání toho podstatného. 

Kromě osobní modlitby je také důležitá společná modlitba. Tou může být společně prožitá chvíle modlitby u rozsvíceného adventního věnce. Kouzlo společné modlitby tkví v jejím sjednocením rodiny, ale také v samotné síle: "Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18,20).

Jak shrnuje Vojtěch Kodet: "Adventní čas může být pěkným a požehnaným obdobím pro všechny. Nenechme ztvrdnout své srdce, aby Pán skrze nás mohl dělat radost druhým a aby mohl vejít právě do naší rodiny a vše proměnit. Víc než jindy třeba letos prožijeme, že On tajemně přichází do naší rodiny a je s námi. Přejme si, aby naše rodiny byly místem, kde by se obrazně Pán Ježíš mohl narodit a každý v Jeho přítomnosti pocítil, že je milovaným dítětem Božím."

Proto..."Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích..." (Mt 6,9).

Pro adventní zamyšlení a přípravu doporučujeme tyto tituly:

275_Rohr_Ocekavani_vanoc_9788026212706_01      99_Penna_9 dni k priblizeni se tajemstvi vanoc      260_Kita_Cekani_na_vanoce_9788026213925_00      943_Doron_Advent a Vanoce_9788072972029_01

 

Společnou modlitbu si můžete dopřát u jednoho z těchto ručně vyráběných adventních věnců:

1329_SlovoProTebe.cz_Adventni venec bily_01 1330_SlovoProTebe.cz_Adventni venec cerveny_011335_SlovoProTebe.cz_Adventni venec fialovy_02  1334_SlovoProTebe.cz_Adventni venec zlaty_02

 

Pro studium Písma využijte jednu z těchto krásných Biblí:

485_Bible_velka_vinova_9788075450449_1 503_Bible_DT_mala_seda_prilohy_9788075450517_1500_Bible_DT_mala_cervena_prilohy_9788075450524_1497_Bible_DT_mala_hneda_9788075450036_1